Кафедра інформатики КПНУ ім. І. Огієнка

Studies in tota vita

Двадцять п’ять викладачів нашого університету були визнані кращими науковцями 2014 року за критеріями оцінок їхньої наукової діяльності в нашому виші. Вони отримали подяки і премії. Перший у рейтингу – Олександр Завальнюк, доктор історичних наук, професор кафедри історії України.

Вручення винагород

Окрім того, 29 січня 2015 р. на засіданні вченої ради Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка директор Державного архіву Хмельницької області Володимир Байдич вручив Олександру Михайловичу засновану наприкінці минулого року премію імені Пилипа Клименка (у 1919-1921 рр. – професор Кам’янець-Подільського державного українського університету, голова архівної комісії та відділу охорони пам’яток старовини і мистецтва Міністерства освіти УНР, голова Подільського товариства охорони пам’яток старовини й мистецтва) в галузі архівознавства, історії і джерелознавства (посвідчення ХМ №001) за великий внесок у публікацію джерельної бази для сучасних наукових досліджень з історії краю. Лауреат одноосібно і в складі груп архівістів та вчених став укладачем 10 цінних збірок документів і матеріалів, які стосуються, зокрема, архівної справи на Поділлі, відкриття Кам’янець-Подільського університету і функціонування його сільськогосподарського факультету, діяльності ректора цього вишу Івана Огієнка, становлення місцевих органів державної влади за гетьмана Павла Скоропадського, подій Другої світової війни в регіоні (5 видань), а також видав у співавторстві довідково-статистичні матеріали з історії Кам’янець-Подільського національного університету. Більшість опублікованих архівних документів почерпнуті з фондів Державного архіву Хмельницької області. Експертна рада врахувала і той факт, що науковець дослідив життя і діяльність Пилипа Клименка на Поділлі, опублікував про нього кілька статей, матеріали яких увійшли до його двох великих монографічних праць. Грошову складову премії лауреат передав на потреби бійців АТО.

Вручення винагород

Також Володимир Байдич вручив подяку Вікторові Прокопчуку, доктору історичних наук, професору кафедри архівознавства, спеціальних історичних та правознавчих дисциплін, директору наукової бібліотеки університету, за значний внесок у розвиток архівної справи, збереження, дослідження і примноження історичної та культурної спадщини Подільського краю. Варто додати, що Віктор Степанович завершив написання і готує до друку книгу, яка буде, по суті, першим науковим дослідженням на теренах України ролі і місця районного архіву в мережі архівних установ.

Бажаємо нашим науковцям творчої наснаги для нових звершень.

Джерело: meridian.kpnu.edu.ua/

Gravatar

Comments

Comments are closed on this post.