Кафедра інформатики КПНУ ім. І. Огієнка

Studies in tota vita

Фізико-математичний факультет

 • Вступ до спеціальності
 • Організація та обробка електронної інформації
 • Програмування
 • Алгоритми та структури даних
 • Основи програмування
 • Розробка програм засобами візуального програмування
 • Бази даних
 • Історія обчислювальної техніки
 • Комп’ютер­не моделюван­ня
 • Інформа­ційна культура діяльності сучасного фахівця
 • Комп'ютерна графіка
 • Програмування електронних пристроїв та систем
 • Комп'ютерні мережі
 • Архітектура обчислювальних систем
 • Операційні системи та системне програмування
 • Комп'ютер­не моделюва­ння
 • Програмування та підтримка веб-застосувань
 • Веб-дизайн
 • Цифрова обробка зображень та мультимедіа
 • Основи наукових досліджень
 • Розв'язування олімпіадних задач з інформатики
 • Розв'язування задач підвищеної складності з інформатики
 • Системний аналіз та теорія прийняття рішень
 • Обробка зображень та мультимедіа
 • Інформаційні системи
 • Теорія автоматичного керування

Економічний факультет

 • Сучасні інформаційні технології
 • Інформаційні технології в готельному та ресторанному бізнесі
 • Інформаційне забезпечення туристичного бізнесу

Педагогічний факультет

 • Сучасні інформаційні технології
 • Методика навчання інформатики
 • Інформаційні культура вчителя початкової школи