Кафедра інформатики КПНУ ім. І. Огієнка

Studies in tota vita

Федорчук Володимир Анатолійо­вич

 • Верлань А. Ф., Федорчук В. А. Моделі динаміки електромеханічних систем. — К.: Наук. думка, 2013. — 222 с.
 • Верлань А. Ф., Федорчук В. А., Іванюк В. А. Комп’ютерне моделювання в задачах динаміки електромеханічних систем. Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є.Пухова. — Кам’янець-Подільський : КПНУ імені Івана Огієнка, 2010. — 204 с.
 • Федорчук В. А. Комп’ютерне моделювання динамічних систем : навчальний посібник / В. А. Федорчук. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015. – 108 с.
 • Федорчук В. А. Інтегральні рівняння в задачах математичного моделювання : навчальний посібник / В. А. Федорчук, В. А. Іванюк, Д. А. Верлань. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2014. – 144 с.
 • Fedorchuk V. A. Using of reversible structural models for modelling objects with distributed parameters / V. A. Fedorchuk, О.І. Mahovich  // Proceeding of the international conference on application of information and communication technology and statistics in economy and education ICAICTSEE-2013 /  Dept. of information technologies and communications University Of National And World Economy, SOFIA, BULGARIA, 2014. – P. 495-504.
 • Федорчук В.А. Аналіз стійкості керованих електромеханічних систем за їх інтегральними моделями / В.А.Федорчук // Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Технічні науки : зб. наук. праць. / В.А.Федорчук. Інститут кібернетики імені В.М.Глушкова Національної академії наук України, Камянець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка — Камянець-Подільський : Камянець-Подільський національний університет, 2010. — Вип. 4. — С. 193—203.
 • Федорчук В. А. Моделирование типовых распределенных звеньев механической системы буровой установки / В. А. Федорчук. Электронное моделирование, 2010. — T. 32, № 3. — С. 95—110.

Щирба Віктор Самуїлович

 • Щирба В.С. Структурно-логічна схема підготовки фахівців як конструктивна модель процесу набуття професійних якостей. / Щирба В.С.// Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна : зб. наук. праць. / В.С. Щирба/ – Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка  — Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2010. — Вип. 16. — с. 130-132.
 • Щирба В.С. Застосування мультимедійних технологій управління навчанням студентів при вивченні чисельних методів. / Щирба В.С., Щирба О.В. // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна : зб. наук. праць / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка  — Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2011. — Вип. 17. — с. 258-260.
 • Планування та виконання науково-методичних проектів (курсова, дипломна, магістерська та дисертаційна роботи, наукова публікація). / [П.С. Атаманчук, Ю.В. Гнатюк, Ц.А. Криськов та ін.]. –Методичні рекомендації. Кам'янець-Подільський : Кам'янець-Подільський національний  університет імені Івана Огієнка, 2009. – 24 с.
 • Атаманчук П.С. Педагогічна практика: програма та методичні рекомендації для студентів магістрантів фізико-математичного факультету / Атаманчук П.С., Сморжевський Л.О., Щирба В.С. – Кам'янець-Подільський : Кам'янець-Подільський національний  університет імені Івана Огієнка, 2009. – 15 с.
 • Забезпечення професійної компетентності учителя фізики в проведенні чисельних експериментів, Щирба В.С., Щирба О.В. «Інноваційні технології управління якістю підготовки майбутніх учителів фізико-технологічного профілю : збірник матеріалів міжнародної наукової конференції / [редкол.: П.С.Атаманчук (голов. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2013. –  276 с. – С.199 – 200

Іванюк Віталій Анатолійо­вич

 • Іванюк В. А. Ланцюгово-дробова апроксимація ірраціональних та трансцендентних передатних функцій об’єктів з розподіленими параметрами / Іванюк В.А. // Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Технічні науки : зб. наук. праць. – Кам’янець-Подільський національний університет, Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова Національної академії наук України / В.А. Іванюк. — Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет, 2008. — Вип. 1. — С. 75-85.
 • Іванюк В.А. Розв’язування інтегральних рівнянь типу згортки за допомогою інтегральних перетворень / В.А. Іванюк, О.М. Корнєєв // Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Технічні науки: зб. наук. праць / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Онієнка, Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова Національної академії наук України / В. А. Іванюк, О.М. Корнєєв. — Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2010. — Вип. 4. - С. 100-108.
 • Верлань А.Ф. Комп’ютерне моделювання в задачах динаміки електромеханічних систем: монографія / А.Ф. Верлань, В.А. Федорчук, В.А. Іванюк; Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2010. – 204 с.
 • Іванюк В.А. Інтегральні моделі ірраціональних та трансцендентних ланок / В.А. Іванюк, О.М. Корнєєв // Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Технічні науки: зб. наук. праць / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Онієнка, Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова Національної академії наук України. — Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2011. — Вип. 5.
 • Ivanyuk V. A. RECOVERING DYNAMIC DISTORTIONS ON OUTPUT OF CHANNEL TRANSMITTED CONTINUOUS SIGNALS / Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія : Технічні науки: зб. наук. праць / Інститут кіберне­тики імені В.М.Глушкова НАН України, КПНУ імені Івана Огієнка / V. A. Ivanyuk, F. A. Halmuhamedova. — Кам’янець-Подільський : КПНУ, 2012. — Вип. 7. — C. 55—60.
 • Иванюк В.А. Способы формирования передаточных функций приемника теплового потока / Математичне та комп’ю­терне моделювання. Серія : Технічні науки : зб. наук. праць / Інститут кіберне­тики імені В.М.Глушкова НАН України,  КПНУ імені Івана Огієнка / В.А. Иванюк, Н.Л. Костьян, А.И. Махович. — Кам’янець-Подільсь­кий : КПНУ, 2013. — Вип. 8. — C. 61—69.

Слободянюк Олександр Васильович

 • Баранник В.В. Метод компактного представления изображений на основе кодирования архитектуры рельефа // В.В. Баранник, А.В. Слободянюк // І міжнародна науково-практична конференція «Безпека та захист інформації в інформаційних і телекомунікаційних системах». – Харків: ХНЕУ. – 2008. – С.60.
 • Barannik V.V. Architectural Presentation of Isotopic Levels of Relief of Images / V.V. Barannik, A.V. Slobodyanuk // Modern problems of Radio Engi-neering, Telecommunications and Computer Science. Proceedings of the Interna-tional Conference TCSET’2009, Lviv-Slavsko, Ukraine, February 20 – 24, 2009. – P. 115 – 117.
 • Barannik V.V. Isotopic Levels Architectural Presentation of Images Relief / V.V. Barannik, A.V. Slobodyanuk // IEEE East-West Design & Test International Symposium. Moscow, Russia, September 18 – 21, 2009. – P. 502 – 504.
 • Кодирование трехмерных моделей видеокадров в инфотеле-коммуникационных системах: монография / В.В. Баранник, В.П. Поляков, А.В. Слободянюк. – Каменец-Подольский: Калиграф, 2011. – С. 212.
 • Баранник В.В. Кодирование трехмерных моделей видеокадров в инфотелекоммуникационных системах: монография / В.В. Баранник, В.П. Поляков, А.В. Слободянюк. – Каменец-Подольский: Калиграф, 2011. – С. 212.
 • Alexander Slobodyanyuk. Method Structural-Weight Encoding in Position Base OfBinary Description Transformed Images / Slobodyanyuk A., Krasnorutskyi A., Shiryaev A. / Досвід розробки та застосування приладо-технологічних САПР в мікроелектроніці. Матеріали XII Міжнародної науково-технічної конференції CADSM 2013. – Львів: Львівська політехніка. – Р. 336 – 338.
 •  Слободянюк А. В. Согласованные модели видеокадров в планировании процессов оценки качества услуг QoE/QoS. / Сучасна спеціальна техніка: Науково-практичний журнал. – К: ДНДІ МВСУ. – 2014. –  № 2.

Смалько Олена Аркадіївна

 • Смалько E.А. Электронные библиотеки высших учебных заведений: преимущества создания, существующие проблемы и перспективы развития/  E.А.Смальто  // Новые информационные технологии в образовании (НИТО-Байкал): материалы международной научно-практической конференции (г.Улан-Удэ, 12-14 июля 2010 года). — Улан-Удэ: НОЧУ "БФФК"; ФГОУ ВПО "РГППУ"; ГОУ ВПО "ОмГУ", 2010. — С. 292-294.
 • Смалько E.А. Воздействие информационно-коммуникационных технологий на подрастающее поколение / E.А.Смальто // Педагогика – XXI: материалы междунар. науч. конф. — Караганда: Центр гуманитарных исследований, 2010. — Т.1. — С. 79-82.
 • Смалько О.А. Дидактичні можливості поширених технологій створення тривимірних графічних додатків/ Смалько О.А.// Сборник научных трудов по материалам международной научно-практической конференции «Перспективные инновации в науке, образовании, производстве и транспорте ‘2011». — Том 18. Педагогика, психология и социология. –— Одесса: Черноморье, 2011. — С.32-36.
 • Smal`ko O. Special methods of teaching computer design and computer graphics to students of art / O. Smal`ko  // International Scientific Journal Acta Universitatis Pontica Euxinus. Special number. VII International Conference “Strategy of Quality in Industry and Education” (June 3-10, Varna, Bulgaria). Proceedings. — Varna, 2011. — Vol.III. — P. 692-693.
 • Смалько О.А. Дистрибутиви Linux: історія створення і сучасне різноманіття: Навчальний посібник. — Кам'янець-Подільський: ТОВ "Друк-Сервіс", 2013. — 152 с. (3,9 ум.др.арк.).
 • Смалько О.А. Можливості вільнопоширюваних пакетів динамічної геометрії // Наукові праці Кам'янець-Поділь­сь­ко­го національного університету імені Івана Огієнка: збірник за під­сумками звітної наукової конфе­рен­ції викла­да­чів, докторантів і аспі­ран­тів. — Ка­м'я­нець-Подільський: Кам'янець-По­­діль­ський націо­наль­ний універ­си­тет імені Івана Огієн­ка, 2013. — Вип. 12. — Т. 2. —  С.68‑70. (0,2 ум.др.арк).
 • Смалько О.А. Використання Linux-систем в комп'ютерних пристроях планшетного типу // Збірник наукових праць Кам'янець-По­­діль­ського націо­наль­ного універ­си­тету імені Івана Огієн­ка. Серія педагогічна / [редкол.: П.С. Атаманчук (голова, наук.ред.) та ін.]. — Ка­м'я­нець-Подільський: Кам'янець-По­­діль­ський націо­наль­ний універ­си­тет імені Івана Огієн­ка, 2013. — Вип.19: Інноваційні технології управління якістю підготовки майбутніх учителів фізико-технологічного профілю. — С.240-243. (0,5 ум.др.арк.)
 • Смалько О.А. Комп'ютерні пристрої планшетного типу на основі Linux-систем / Інноваційні технології управління якістю підготовки майбутніх учителів фізико-технологічного профілю: збірник матеріалів міжнародної наукової конференції / [редкол.: П.С. Атаманчук (голова, наук.ред.) та ін.]. — Ка­м'я­нець-Подільський: Аксіома, 2013. — С.187-189. (0,1 ум.др.арк).
 • Смалько О.А. Роботи під управлінням операційної системи Linux// Наукові праці Кам'янець-Поділь­сь­ко­го національного університету імені Івана Огієнка: збірник за під­сумками звітної наукової конфе­рен­ції викла­да­чів, докторантів і аспі­ран­тів. — Ка­м'я­нець-Подільський: Кам'янець-По­­діль­ський націо­наль­ний універ­си­тет імені Івана Огієн­ка, 2013. — Вип. 13.
 • Смалько О.А. Модель електронного навчання "1 учень – 1 комп'ютер" // Сучасні проблеми математичного моделювання, прогнозування та оптимізації: тези доповідей VI міжнародної наукової конференції / [редкол.: І.М. Конет (голова) та ін.]. — Ка­м'я­нець-Подільський: Кам'янець-По­­діль­ський націо­наль­ний універ­си­тет імені Івана Огієн­ка, 2014. — С. 154-155.
 • Смалько О.А. Сучасні технології розпізнавання мовлення // Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції "Інформаційні технології і автоматизація – 2014"
 • Сучасні технології розпізнавання мовлення // Материалы VII Международной научно-практической конференции "Информационные технологии и автоматизация – 2014". Сборник докладов / [редкол.: В.Э Волков, П.Н. Монтик, В.А. Хобин]. — Одесса: ОНАПТ. — С. 41-42.

Розумовська Оксана Борисівна

 • Розумовська О.Б. Організація самостійної роботи студентів з використанням інформаційних технологій в умовах КМСОНП / О.Б. Розумовська // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогічна. — 2008. — №8. — С. 32–36.
 • Розумовська О.Б. Окремі аспекти логіки предикатів в моделях подання знань / О.Б. Розумовська // Наукові праці К-ПНУ імені Івана Огієнка: збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів. — Випуск 9. У 5-ти томах. — Кам’янець-Подільський: К-ПНУ імені Івана Огієнка: інформаційно-видавничий відділ, 2010. — С.53–56.
 • Розумовська О.Б. Моделі подання знань в інтелектуальних системах / О.Б. Розумовська // Сучасні проблеми математичного моделювання, прогнозування та оптимізації: зб. наук. Праць за матеріалами четвертої міжнародної наукової конференції. — Кам’янець-Подільський: К-ПНУ імені Івана Огієнка: інформаційно-видавничий відділ, 2010. — С.189–192.
 • Розумовська О.Б. Задачі економічного змісту в курсі інформатики як засіб формування професійно значущих знань студентів / О.Б. Розумовська //Тези доповідей ІІ Всеукраїнської науково-методичної конференції «Забезпечення наступності змісту в системі ступеневої вищої та післядипломної освіти: українські традиції та європейська практика». — Хмельницький, 2011. — С.202-205
 • Розумовська О.Б. Умови підвищення якості  знань з інформатики студентів фізико-математичного факультету / О.Б. Розумовська // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізико-математичні науки. – Випуск 6. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2013. – С.127-132.
 • Розумовська О.Б. Інтерактивні методи навчання інформатики студентів економічного факультету / О.Б. Розумовська // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка:збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2013. – Випуск 12 у 3-х томах. – Т. 2. – С.63-65.
 • Розумовська О.Б. Традиційні та прогресивні технології у становленні конкурентоздатних фахівців / О.Б. Розумовська // Вища освіта: проблеми і шляхи забезпечення якості: зб.  праць Х Всеукр. наук.- метод. конф., 28-29 лист. 2013 р., Київ / М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України “Київ. політехн. інститут”. – Електрон. дані. –  К.: НТУУ “КПІ”, 2013. – С. 363-367.

Кух Оксана Михайлів­на

 • Кух О.М. Інтерактивні методи навчання та їх застосування. / О.М.  Кух // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. Випуск 36(2). Серія: Педагогічні науки. — Чернігів, 2006. — С. 75-80.
 • Кух О.М. Інноваційна система методичної підготовки вчителя фізики / Кух О.М., Кух А.М. // Зб. наукових праць К ПДУ: Серія педагогічна – Вип. 12. – К-ПДУ, інформаційно-видавничий відділ, 2006. — С.46-55.
 • Кух О.М. Теорія розв'язування винахідницьких задач як метод інтерактивного навчання. / О.М.  Кух // Зб.наук.праць Кам'янець-Подільської філії приватного навчального закладу "Європейський університет": Проблеми економіки, банківської справи, менеджменту та інформаційних технологій. – Кам'янець-Подільський, Кам'янець-Подільська філія ПВНЗ "Європейський унівеситет", інформаційно-технічний центр, 2009. — Вип.2. – С.45-49.
 • Кух О.М.  Методи і форми інтерактивного навчання в системі підготовки майбутнього вчителя фізики. / О.М.  Кух //  Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка. Випуск 57. Серія: Педагогічні науки: Збірник. – Чернігів: ЧДПУ, 2011. – С.197-2010.
 • Кух О.М. Формирование компетентностей будущего учителя физики/ Кух О.М. // Сб. науч. ст. Х-й Международной научно-методической конференции «Физическое образование: проблемы и перспективы развития», - Москва, НПГУ, изд. Карпов Е.В., 2011 – Ч.2.-294 с. С.243-245
 • Кух О.М., Кух А.М. Інтерактивні технології в навчанні студентів // Інноваційні технології управління якістю підготовки майбутніх учителів фізико-технологічного профілю: Збірник матеріалів Міжнародної наукової конференції, 1-2 жовтня 2013 року / [редкол.: П.С. Атаманчук (голова, наук. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2013. – С.222-223
 • Кух А.М., Кух О.М., Дінділевич Є.М. Зміст професійно-методичної компетентності майбутнього вчителя фізики // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна [редкол.: П.С. Атаманчук (голова, наук. ред.) та ін.]. — Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2013. — Вип. 19: Інноваційні технології управління якості підготовки майбутніх учителів фізико-технологічного профілю. — С.294-299

Андру­ховський Андрій Борисович

 • Андруховський А.Б. Застосування MICROSOFT SHAREPOINT SERVICES ТА LEARNING KIT ЯК КОМПОНЕНТІВ ОСВІТНЬОГО ПОРТАЛУ. / А.Б. Андруховський //Вісник Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізико-математичні науки. – Випуск 3. – Кам'янець-Подільський: Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2011. – 160 с. С. 5-8.
 • Андруховський А.Б. Використання технології MICROSOFT SEMBLIO для формування навчального контенту. / А.Б. Андруховський // Сучасні проблеми математичного моделювання, прогнозування та оптимізації: зб. наук. пр. за матеріалами четвертої міжнародної конференції/ [редкол.: І.В. Бейко (голова) та ін.]. – Кам'янець-Подільський: Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2010. – 280 с. С. 13-16
 • Андруховський А.Б.  Застосування XML сервісів для побудови системи педагогічного тестування. / А.Б. Андруховський// Збірник статей XVI Всеукраїнської  наукової конференції «Сучасні проблеми математики та інформатики» / – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2009. С.15-16.
 • Андруховський А.Б. Інтеграція системи тестування із сервісами Microsoft Windows Live /  А.Б.Андруховський //: Матеріали 1-й  Международной конференции «Программное обеспечение в образовании и науке», Киев 12 мая – 13 мая 2009. – Киев, УкрНЦРИТ , 2009. – С.47-48.
 • Андруховський А.Б., Венгрова О.О., Пономаренко Ю.О. Методика визначення складності тестових завдань для on-line систем. // Наукові записки Тернопільського національного педагогіч¬ного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка. – 2008. – №7. – С. 132-134.
 • Андруховський А.Б. Особливості використання хмарних технологій в системах дистанційного навчання / А.Б. Андруховський // пец. випуск міжнародного наукового журналу Acta Universitatis Pontica Euxinus, 2013. – Volume 3, c. 438-440
 • Андруховський А.Б. Особливості використання хмарних технологій в системах дистанційного навчання. / А.Б. Андруховський // Спец. випуск міжнародного наукового журналу Acta Universitatis Pontica Euxinus, 2013. – Volume 3, c. 438-440

Мястковська Марина Олександ­рівна

 • Мястковская М.А. Использование информационных технологий как путь улучшения качества обучения будущих учителей физики / М.О. Мястковська // Международная научная конференция «Стратегия подготовки кадров для малого и среднего бизнеса в пищевой промышленности» : Научные труды XIV Международной научной конференции. – М. : частное издательство «Десногорск», 2008. – Выпуск 13, Т. 7. – С. 169–176.
 • Мястковська М.О. Обробка зображень поверхні кристалів за допомогою пакету Image Processing Toolbox / М.О. Мястковська // Сучасні проблеми математичного моделювання, прогнозування та оптимізації : зб. наук. пр. (за матеріалами Третьої Міжнародної наукової конференції) / редкол. : І. В. Бейко (голова) [та ін.]. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет, 2008. – С. 137-142.
 • Мястковська М.О. Діагностика мотивації учіння майбутніх учителів фізики / М.О. Мястковська // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія №5. Педагогічні науки : реалії та перспективи. – Випуск 22 : збірник наукових праць / За ред.. В.П. Сергієнка. – К. : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2010. – С.310-314.
 • Мястковська М.О. Використання можливостей математичного пакету SciLab для розв’язування фізичних задач / М.О. Мястковська // Вісник Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізико-математичні науки. – Кам'янець-Подільський: Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2011. – Вип. 4. – С. 137-141.
 • Мястковська М.О. Тестова перевірка якості навчання студентів з молекулярної фізики / М.О. Мястковська // Збірник наукових праць. Педагогічні науки. Випуск 50. – Частина 2. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2008. – С. 202 – 209.
 • Мястковська М.О. Комплекс тестових завдань для оцінки досягнень студентів / М.О. Мястковська // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія №5. Педагогічні науки “Реалії та перспективи”: збірник наукових праць / [за ред.. В.П. Сергієнка]. – К. : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2009. – Вип. 20. – С. 107 – 112.
 • Мястковська М.О. Педагогічна діагностика у навчанні майбутніх учителів фізики / М.О. Мястковська // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету. Серія педагогічна / [редкол.: П.С. Атаманчук (голова, наук. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2009. – Вип. 15: Управління якістю підготовки майбутніх учителів фізики та трудового навчання. – С. 33 – 35.
 • Мястковська М.О. Діагностика мотивації учіння майбутніх учителів фізики / М.О. Мястковська // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія №5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. – Випуск 23 : збірник наукових праць / За ред.. В.П. Сергієнка. – К. : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2010. – С. 208 – 212.
 • Мястковська М.О. Тестування в порівнянні з іншими методами контролю рівня знань студентів / М.О. Мястковська // Матеріали міжнародного форуму фахівців у галузі освітніх вимірювань (Київ, 1 червня 2012 р.) – К. : НПУ, 2012. – С.19-20
 • Мястковська М.О. Інноваційні технології навчання молекулярній фізиці в умовах євроінтеграції / М.О. Мястковська // Вища освіта України: теоретичний та науково-методичний часопис. №2 (додаток 2) – 2013 р. – Тематичний випуск “Науково-методичні засади управління якістю освіти у вищих навчальних закладах” – Луцьк: “ВолиньПоліграф”. – С. 420 – 428.

Щирба Олеся Вікторівна

 • Щирба О.В. Прикладні аспекти використання алгоритмів / О.В. Щирба // розв’язання задачі лінійного програмування Збірник наукових праць молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2009. – Випуск 1. – 314 с. 145 – 146.
 • Щирба О.В. Моделювання дифузійних процесів та його реалізація методом внутрішньої точки / О.В. Щирба // Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Технічні науки : зб. наук. праць / Інститут кібернетики імені В.М.Глушкова Національної академії наук України, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка ; [редкол.: В.В.Скопецький (відп. ред.) та ін.]. — Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2010. — Вип. 3. — с. 213-222.
 • Щирба О.В. Дослідження проблеми розв’язання задачі управління дифузійним процесом / О.В. Щирба //Сучасні проблеми математичного моделювання, прогнозування та оптимізації : зб. наук. пр. за матеріалами четвертої міжнародної наукової конференції / [редкол.: І.В.Бейко (голова) та ін.]. — Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2010. — с. 242-247
 • Щирба О.В. Методи внутрішньої точки в алгоритмах оптимального керування процесами із розподіленими параметрами / О.В. Щирба // Тези доповідей 10-ї міжнародної науково-практичної конференції “Системний аналіз та інформаційні технології”, НТУУ «Київський політехнічний інститут». Київ, 2011 – С.141-142.
 • Мястковська М.О. Чисельні методи / Мястковська М.О., Щирба В.С., Щирба О.В. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2013. – 84 с.
 • Методичні рекомендації по підготовці до контрольних робіт з методів обчислень / [А.В.Кудрявцева, М.О.Мястковська, В.С.Щирба, О.В. Щирба]. – Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2013. – 64 с.
 • «Допоміжні операції для роботи з розрідженими матрицями в методі внутрішньої точки». Збірник наукових праць молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2013
 • «Специфіка викладання чисельних методів для підготовки фахівців з інформаційних технологій», Щирба В.С., Щирба О.В. Вісник Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізико-математичні науки. ‑ Вип 6. – 133 с. – С.124 – 126.
 • Забезпечення професійної компетентності учителя фізики в проведенні чисельних експериментів, Щирба В.С., Щирба О.В. «Інноваційні технології управління якістю підготовки майбутніх учителів фізико-технологічного профілю : збірник матеріалів міжнародної наукової конференції / [редкол.: П.С.Атаманчук (голов. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2013. –  276 с. – С.199 – 200.
 • «Методологічні основи забезпечення професійної компетентності учителя фізики в проведенні чисельних експериментів та процес їх формування», Щирба В.С., Щирба О.В. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2013. – Вип. 19. – 358 с. – C.255-257

Чевська Крістіна Сергіївна

 • Чевська К.С. Використання робочих областей документів SharePoint Services для організації навчального процесу / К.С. Чевська  // Збірник наукових праць молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2009. – Випуск 1. – 314 с. С.124.
 • Чевська К.С. Використання OUTLOOK WEB APP для оптимізації навчального процесу / К.С. Чевська  // Сучасні проблеми математичного моделювання, прогнозування та оптимізації: тези доповідей V міжнародної наукової конференції / [редкол.: І.В. Бейко та ін.]. — Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2012. – 74 с. С. 63.
 • Верлань Д.А Оцінка похибок розв’язання інтегральних рівнянь Вольтерра ІІ роду засобами інтегральних нерівностей / Д.А. Верлань, К.С. Чевська // Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Технічні науки : зб. наук. праць / Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова Національної академії наук України, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка; [редкол.: Ю.Г. Кривонос (від. ред.) та ін.]. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2013. –  Вип. 9. –120с. – С.23-33.
 • Чевська К.С. ВикористанняScilab для обробки зображень/ К.С. Чевська // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів.–Випуск 12. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2013.
 • Особливості роботи з зображеннями у Scilab/ К.С. Чевська// Збірник наукових праць молодих вчених Кам'янець-ПодільськогонаціональногоуніверситетуіменіІванаОгієнка. – Кам'янець-Подільський :Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Вип. 6.

Моцик Ростислав Васильович

 • Моцик Р.В. Використання інформаційних технологій при підготовці сучасного вчителя початкових класів / Р.В. Моцик – Психолого-педагогічні проблеми сільської школи: збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [ред. кол.: По-бірченко Н.С. та інші]. – Умань: ФОП ЖовтийО.О.,  2014. – Випуск 48 . – С. 121-127.
 • Моцик Р.В. Мультимедійні дошки в навчально-виховному процесі початкової школи / Р.В. Моцик – Матеріали ХVІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах СНД» // Збірник наукових праць. – Переяслав-Хмельницький, 2013 р. – С. 166-167.
 • Моцик Р.В. Застосування інформаційно-комунікаційних технологій у професійній підготовці майбутніх учителів початкових класів / Р.В. Моцик – Наукові праці  Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів у 3-х томах. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. 2013. – Вип.12. – Т.3. – С. 196-198.
 • Моцик Р.В. Використання сучасних інформаційних технологій у професійному саморозвитку вчителя початкових класів / Р.В. Моцик – Психолого-педагогічні проблеми сільської школи: збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [ред. кол.: По-бірченко Н.С. та інші]. – Умань: ФОП ЖовтийО.О.,  2013. – Т.8. – С. 76-84.
 • Моцик Р.В. Використання сучасних інформаційних технологій у професійному саморозвитку вчителя початкових класів / Р.В. Моцик – Психолого-педагогічні проблеми сільської школи: збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [ред. кол.: По-бірченко Н.С. та інші]. – Умань: ПП Жовтий О.О.,  2012. – Вип. 43. – Ч. 1. – С. 81-88.

Татауров Віктор Петрович

 • Татауров В.П. Інформаційно-комунікаційні технології формування готовності майбутніх вчителів початкових класів до професійної діяльності // Педагогіка і психологія професійної: науково-методичний журнал. – 2013. – № 1. – С. 65-77.
 • Татауров В.П. Моделі організації навчання основам інформатики у початковій школі та вимоги до програмно-апаратних засобів // Інформаційні технології в освіті. – 2013. – № 15. – с. 298-303.
 • Татауров В.П. Модель організації навчання основ інформатики // Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України :Матеріали наукової конференції . – Київ : ІІТЗН НАПН України , 2013. – С. 154-156.
 • Татауров В.П. Хмарноорієнтовані засоби у підготовці студентів вищих навчальних закладів // Збірник наукових праць молодих вчених. Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, 2014. – Випуск 5.

Понеділок Вадим Віталійо­вич

 • Божок А.М. Дифференциатор тепловых сигналов систем автоматики неэлектрического типа /  А.М.Божок, В.В.  Понедилок // Хмельницкий государственный центр научно-технической и экономической информации.–Хмельницкий ЦНТЭИ, 2012. –Вып. 44-12. – С. 1-4.
 • Божок А.М. Дифференциатор сигналов систем автоматики неэлектрического типа./ А.М.Божок, В.В.  Понедилок //Хмельницкий государственный центр научно-технической и экономической информации. Хмельницкий ЦНТЭИ, 2010. С. 36-40.
 • Божок А.М.  Диференціатор / А.М. Божок, В.В. Понеділок // Збірник наукових праць молодих вчених Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Кам'янець-Подільський: Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Випуск 2.  2010. С. 25-26.
 •  Божок А.М. Дифференциатор сигналов систем автоматики неэлектрического типа. / А.М. Божок, В.В. Понедилок , М.О. Мястковская //Хмельницкий государственный центр научно-технической и экономической информации. Хмельницкий ЦНТЭИ, 2009. С. 41-43.
 • Божок А.М. Пневматическийпозиционер систем автоматики /  А.М.Божок, В.В.  Понедилок // Хмельницкий государственный центр научно-технической и экономической информации. –Хмельницкий ЦНТЭИ, 2014–Вып.3-14. – С. 1‑4.
 • Божок А.М. Комбинированный фрикционно-механический интегратор /  А.М.Божок, В.В.  Понедилок // Хмельницкий государственный центр научно-технической и экономической информации. –Хмельницкий ЦНТЭИ, 2014–Вып.4-14. – С. 1‑4.
 • Іванюк В.А. Чисельна реалізаціяінтегральних рядів Вольтерри / В.А. Іванюк, В.В. Понеділок // Сучасні проблеми математичного моделювання, прогнозування та оптимізації: тези доповідей VIміжнародної наукової конференції / [редкол.: І.М. Конет (голова) та ін.]. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2014 . – С. 64-65

Коваленко Олексій Єпіфанович

 • Коваленко О.Є. Моделі організаційного забезпечення інформаційних технологій ситуаційних центрів // Сучасні проблеми інформатики в управлінні, економіці та освіті: Тези доповідей ХІIІ-го Міжнародного наукового семінару (30 червня – 4 липня 2014 року, м. Київ – с. Світязь). – Київ: Національна академія управління, 2014.
 • Kovalenko Oleksii E. The Architecture of Agent-Oriented Situation Management System // Proceedings of 3rd International Conference on Application of Information and Communication Technology and Statistics in Economy and Education (ICAICTSEE–2013), December 6 – 7th, 2013. – University of National and World Economy (UNWE), Sofia
 • Bulgaria. – Issued for Publication: July 24th 2014 – P.621-627.
 • Kovalenko Oleksii E. Models and Means for Service Agents Orchestration in Situation Management Systems // Actual Problems of Economics. – 2014. – Vol.4  –  P. 462-467. ISSN 1993-6788
 • Коваленко О.Є. Інтеграція знань в агентно-орієнтовані системи підтримки прийняття рішень // Сучасні проблеми математичного моделювання, прогнозування та оптимізації: Тези доповідей VI
 • Міжнародної наукової конференції (4-5 квітня 2014 р., м.Кам’янець-Подільський). – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2014. – С. 77.
 • Коваленко О.Є. Модель організації віртуальних інформаційних систем для розподіленої колективної обробки інформації // Обчислювальний інтелект (результати, проблеми, перспективи): Матеріали 2-ї Міжнародної науково-технічної конференції (14-17 травня 2013 р., Черкаси). – Черкаси: Маклаут, 2013. – C. 367
 •  Коваленко О.Є. Архітектура сервісів організаційного забезпечення ситуаційного центру // Системи підтримки прийняття рішень. Теорія і практика: Збірник доповідей дев'ятої дистанційної науково-практичної конференції з міжнародною участю. – 3 червня 2013. – Київ: Інститут проблем математичних машин і систем НАН України. – 2013. – С. 60-63.

Пилипюк Тетяна Михайлівна

 • Пилипюк Т.М. Застосування нейронних мереж для задач прогнозування / Т.М. Пилипюк // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (17-18 травня 2011 року). Фізико-математичні науки. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. – С. 551-552.
 • Пилипюк Т.М. Гібридні інтегральні перетворення типу Бесселя-Фур’є-Лежандра на полярній осі із спектральним параметром в умовах спряження / Т.М. Пилипюк //  – Крайові задачі для диф. р-нь. Ч. І.: Зб. наук. пр. – Чернівці: Прут, 2010. – Вип. 19. – ст. 150-169.
 • Пилипюк Т.М. Моделювання нестаціонарних температурних полів в кусково-однорідних середовищах методом чергування диференціальних операторів Бесселя та Лежандра / Т.М. Пилипюк // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя (13-14 травня 2009 р.). – Тернопіль: ТДТУ, 2009. – С. 304
 • One problem of torsion of piecewise homogeneous elastic bodies / Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки: зб. наук. пр. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2014. – Вип. 10. – C. 160-169
 • Конет І.М. The integral reprezentation of the solution of some mixed problem for evolutionary equations / І.М. Конет, Т.М. Пилипюк Miskolc mathematical notes, 2014. – Vol. 15, № 1. – P 125-140.
 • Інтегральне зображення розв’язку мішаної задачі для системи еволюційних рівнянь параболічного типу, змодельованих методом гібридного диференціального оператора Фур'є-Фур'є-Лежандра на кусково-однорідній полярній осі з м'якими межами / Математичне та комп’ютерне моделювання. Серя: Фізико-математичні науки: зб. наук. праць / Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова Національної академії наук України, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2013. – Вип. 8. – C. 174-189.
 • Інтегральне зображення розв’язку мішаної задачі для системи еволюційних рівнянь параболічного типу, змодельованих методом гібридного диференціального оператора Бесселя-Ейлера-(Конторовича-Лєбєдєва) на кусково-однорідній полярній осі з м'якими межами / Materialy ІХ Mezinarodni vedecko-prakticka konferene “Veda a technologie: krok do budoucnosti - 2013” Dil 25. Matematika. Fyzika.Vystavba a architektura: Praha. Publishing House “Education and Science” s.r.o – 96 stran, 2013. – s. 6-16

Чабанюк Ярослав Михайлович

 • Кінаш А.В. Умова дисипативності для граничного дифузійного процесу. / Кінаш А.В., Чабанюк Я.М., Хімка У.Т. // Сучасні проблеми математичного моделювання, прогнозування та оптимізації. Тези доповідей VI Міжнародної наукової конф. (ОРТІМА). Камянець-Подільський нац. університет ім. І. Огієнка. – 2014. – С. 72-73.
 • Кукурба В.Р. Процедура стохастичної оптимізації для моделі тестування з напівмарковськими переключеннями. / Кукурба В.Р., Чабанюк Я.М., Маланчук О.М., Семенюк С.А. // Сучасні проблеми математичного моделювання, прогнозування та оптимізації. Тези доповідей VI Міжнародної наукової конф. (ОРТІМА). Камянець-Подільський нац. університет ім. І. Огієнка. – 2014. – С. 89-91.
 • Чабанюк Я.М. Асимптотична поведінка стрибкової процедури стохастичної оптимізації в схемі дифузійної апроксимації. / Чабанюк Я.М., Горун П.П., Гошко Л.В. // Сучасні проблеми математичного моделювання, прогнозування та оптимізації. Тези доповідей VI Міжнародної наукової конф. (ОРТІМА). Камянець-Подільський нац. університет ім. І. Огієнка. – 2014. – С. 176-178.
 • Чабанюк Я.М. Асимптотика генерато-ра стрибкової оптиміза-ції в марковському середовищі в схемі дифузійної апроксимації. / Чабанюк Я.М., Горун П.П.. // (PDMU-2014) XXIII International Conference. Abstracts. May 12-16, 2014, Mukachevo, Ukraine. - P.87-89.
 • Я.М. Чабанюк Про БЖД і МНФ, їх дієвість у підготовці майбутнього учителя фізики ./ Я.М. Чабанюк, О.Л. Мірус, О.М. Семерня // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. – Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка Випуск 110 - Чернігів: ЧНПУ, 2014.
 • Горун П. Асимптотика генератора стрибкової оптимізації в марковському середовищі в схемі дифузійної апроксимації. / Горун П., Чабанюк Я. // VII Міжнародна наукова конференція ім. академіка І.І. Ляшка Обчислювальна та прикладна математика.Матеріали конференція. Київ, 9,10 жовтня, 2014. С. 126-127.

Махович Олександp Іванович

 • Махович О.І. Аппроксимацион­ные модели нестационарных тепловых процессов в неограниченной пластине с несимметрич­ными граничными условиями / О.І. Махович, А.А. Верлань // Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки : зб. наук. пр. / Інститут кібернетики імені В.М.Глушкова Національної академії наук України, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2014 – Вип.10. – С.42 – 54.
 • Махович О.І. Proceeding of the international conference on application of information and communication technology and statistics in economy and education ICAICTSEE-2013 / О.І. Махович, В.А. Федорчук //  Dept. Of information technologies and communications university of national and world economy, 1700 SOFIA, BULGARIA, 2014 – С.495-504.
 • Махович О.І. Дослідження динаміки нестаціонарних теплових процесів із симетричними граничними умовами методом перерізів / О.І. Махович, В.А. Федорчук // Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Технічні науки : зб. наук. пр. /  Інститут кібернетики імені В.М.Глушкова Національної академії наук України, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2014 – Вип.10. – С.182-191.