Кафедра інформатики КПНУ ім. І. Огієнка

Studies in tota vita

Бакалавр. На основі повної загальної середньої освіти (1 курс)

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті ЗНО

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті ЗНО для вступників на спеціальність 122 Комп'ютерні науки:

 1. Українська мова та література
 2. Математика
 3. Фізика або іноземна мова

Перелік необхідних документів для вступу

Під час подання заяви в паперовій формі вступник особисто пред’являє оригінали:

 • документа, що посвідчує особу;
 • військово-облікового документа – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
 • документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • документів, які підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1 на основі повної загальної середньої освіти.

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

 • копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
 • копію військово-облікового документа – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
 • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;
 • копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.
Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

Терміни вступної кампанії

Етапи вступної кампанії

Денна та заочна форми навчання

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів  з 01 липня 2019 року
Початок прийому заяв та документів, передбачених розділом VІ цих Правил прийому 10 липня 2019 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які  вступають на основі співбесіди, вступних іспитів або творчих конкурсів о 18.00 годині 16 липня 2019 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають тільки за результатами зовнішнього незалежного оцінювання о 18.00 годині 22 липня 2019 року
Строки проведення творчих заліків для спеціальностей 014.12 Середня освіта (Образотворче мистецтво), 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво), 016 Спеціальна освіта з 23 лютого по 22 липня 2019 року
Строки проведення  творчих конкурсів для спеціальностей 017 Фізична культура і спорт, 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація з 01 липня по 10 липня  2019 року
Строки проведення  додаткової сесії творчих конкурсів для спеціальностей 017 Фізична культура і спорт, 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб з 11 липня по 22 липня 2019 року
Строки проведення співбесід з 17 липня по 19 липня 2019 року
Строки проведення вступних іспитів з 17 липня по 22 липня 2019 року
Оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди, з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за кошти державного або регіонального бюджету (за державним або регіональним замовленням)  

 

 

не пізніше 12.00 години 20 липня 2019 року

Строк виконання вступниками, які  отримали рекомендації до зарахування за результатами співбесіди,  вимог до зарахування на місця державного замовлення та подання ними письмової заяви про виключення заяв на інші місця державного замовлення до 10.00 години 22 липня 2019 року
Зарахування вступників, які вступають за результатами співбесіди за державним замовленням до 15.00 години 22 липня 2019 року
Виключення заяв осіб, зарахованих за результатами співбесіди на інші місця державного замовлення впродовж 22 липня 2019 року
Формування рейтингових списків вступників, які вступають на основі  результатів зовнішнього незалежного оцінювання, творчих конкурсів та вступних іспитів (у тому числі, за квотою-1), надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за кошти державного або регіонального бюджету (за державним або регіональним замовленням) не пізніше 18.00 години 26 липня 2019 року
Строк виконання вступниками, які отримали рекомендації, вимог до зарахування на місця державного або регіонального замовлення до 18.00 години 31 липня 2019 року
Надання рекомендацій до зарахування  та оприлюднення списку рекомендованих для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб на відкриті та фіксовані (закриті) конкурсні пропозиції не раніше 12.00 години 01 серпня 2019 року
Терміни зарахування вступників за кошти державного або регіонального бюджету (за державним або регіональним замовленням) – не пізніше 12.00 години

 

01 серпня 2019 року;

за кошти фізичних та/або юридичних осіб – не пізніше 30 вересня 2019 року

Переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення та на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти (відповідно до цих Правил прийому) не пізніше 09 серпня 2019 року

Бакалавр. На основі диплома молодшого спеціаліста (1, 2 курс скорочений термін навчання)

Фаховий іспит (тестування)

Для вступників на спеціальність 122 Комп'ютерні науки необхідно скласти Фаховий іспит (тестування)

 1. на 1 курс за скороченим терміном навчання 2р 10м, 20 вакантних місць денної форми навчання (окремі спеціальності в дипломі молодшого спеціаліста);
 2. на 2 курс за скороченим терміном навчання 2р 10м, 10 вакантних місць денної форми навчання (всі спеціальності в дипломі молодшого спеціаліста).
Програма фахового іспиту для вступу на навчання на 1й/ 2й курс (зі скороченим терміном навчання)

Перелік необхідних документів для вступу

Під час подання заяви в паперовій формі вступник особисто пред’являє оригінали:

 • документа, що посвідчує особу;
 • військово-облікового документа – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
 • документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього.

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

 • копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
 • копію військово-облікового документа – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
 • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.
Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

Терміни вступної кампанії

Прийом заяв і документів від вступників на денну та заочну  форми здобуття освіти на основі повної загальної середньої освіти, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування їх для здобуття ступеня бакалавра проводяться в такі строки:

Етапи вступної кампанії

Денна та заочна форми навчання

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів  з 01 липня 2019 року
Початок прийому заяв та документів, передбачених розділом VІ цих Правил прийому 10 липня 2019 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які  вступають на основі співбесіди, вступних іспитів або творчих конкурсів о 18.00 годині 16 липня 2019 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають тільки за результатами зовнішнього незалежного оцінювання о 18.00 годині 22 липня 2019 року
Строки проведення творчих заліків для спеціальностей 014.12 Середня освіта (Образотворче мистецтво), 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво), 016 Спеціальна освіта з 23 лютого по 22 липня 2019 року
Строки проведення  творчих конкурсів для спеціальностей 017 Фізична культура і спорт, 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація з 01 липня по 10 липня  2019 року
Строки проведення  додаткової сесії творчих конкурсів для спеціальностей 017 Фізична культура і спорт, 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб з 11 липня по 22 липня 2019 року
Строки проведення співбесід з 17 липня по 19 липня 2019 року
Строки проведення вступних іспитів з 17 липня по 22 липня 2019 року
Оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди, з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за кошти державного або регіонального бюджету (за державним або регіональним замовленням)  

 

 

не пізніше 12.00 години 20 липня 2019 року

Строк виконання вступниками, які  отримали рекомендації до зарахування за результатами співбесіди,  вимог до зарахування на місця державного замовлення та подання ними письмової заяви про виключення заяв на інші місця державного замовлення до 10.00 години 22 липня 2019 року
Зарахування вступників, які вступають за результатами співбесіди за державним замовленням до 15.00 години 22 липня 2019 року
Виключення заяв осіб, зарахованих за результатами співбесіди на інші місця державного замовлення впродовж 22 липня 2019 року
Формування рейтингових списків вступників, які вступають на основі  результатів зовнішнього незалежного оцінювання, творчих конкурсів та вступних іспитів (у тому числі, за квотою-1), надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за кошти державного або регіонального бюджету (за державним або регіональним замовленням) не пізніше 18.00 години 26 липня 2019 року
Строк виконання вступниками, які отримали рекомендації, вимог до зарахування на місця державного або регіонального замовлення до 18.00 години 31 липня 2019 року
Надання рекомендацій до зарахування  та оприлюднення списку рекомендованих для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб на відкриті та фіксовані (закриті) конкурсні пропозиції не раніше 12.00 години 01 серпня 2019 року
Терміни зарахування вступників за кошти державного або регіонального бюджету (за державним або регіональним замовленням) – не пізніше 12.00 години

 

01 серпня 2019 року;

за кошти фізичних та/або юридичних осіб – не пізніше 30 вересня 2019 року

Переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення та на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти (відповідно до цих Правил прийому) не пізніше 09 серпня 2019 року

Магістр.

Фаховий іспит (тестування)

Для вступників на спеціальність 122 Комп'ютерні науки на 1 курс з терміном навчання 1р 4м, 25/20 вакантних місць денної/заочної форми навчання необхідно скласти:

 1. Єдиний вступний іспит з іноземної мови (англійської, або німецької, або французької або іспанської) ;
 2. Фаховий іспит (тестування);
 3. Фаховий іспит (додатковий) (тестування) для всіх інших спеціальностей

Перелік необхідних документів для вступу

Під час подання заяви в паперовій формі вступник особисто пред’являє оригінали:

 • документа, що посвідчує особу;
 • військово-облікового документа – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
 • документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • документів, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за іспитами при вступі для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) за спеціальністю 122 Комп’ютерні науки галузі знань 12 «Інформаційні технології».

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

 • копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
 • копію військово-облікового документа – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
 • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;
 • копію екзаменаційного листка єдиного вступного іспиту (у визначених Правилами прийому випадках);
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.
Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

Терміни вступної кампанії