Кафедра інформатики КПНУ ім. І. Огієнка

Studies in tota vita

 

 

 

 

Смалько О.А. Дистрибутиви Linux: історія створення і сучасне різноманіття: Навчальний посібник. — Кам'янець-Подільський: ТОВ "Друк-Сервіс", 2013. — 152 с.

Даний навчальний посібник містить відомості про історичний розвиток операційної системи Linux та про сучасне різноманіття існуючих у світі дистрибутивів цієї системи. Книга призначається для студентів вищих закладів освіти, викладачів інформатичних дисциплін, а також може бути корисною усім тим, хто цікавиться станом розвитку Linux-проектів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Моделі динаміки електромеханічних систем / А.Ф. Верлань, В.А. Федорчук;
Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є Пухова. – Київ, Наукова думка, 2013.

Розглянуто методи математичного і комп’ютерного моделювання динамічних процесів у неоднорідних електромеханічних системах із застосуванням диференціальних, інтегральних, інтегро-диференціальних рівнянь, а також методів апроксимації та редукції моделей. Наводяться числові алгоритми та приклади розв’язування модельних і прикладних задач.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комп’ютерне моделювання в задачах динаміки електромеханічних систем: монографія / А.Ф. Верлань, В.А. Федорчук, В.А. Іванюк;
Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є Пухова. – Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2010. – 204 с.

Розглянуто методи побудови та чисельної реалізації математичних моделей електромеханічних систем на основі застосування різних підходів: використання диференціальних, інтегральних, інтегро-диференціальних моделей, апарату передатних функцій, способів апроксимації та редукції. Приводяться приклади розв’язування прикладних задач.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Смалько O.A. Захист інформаційних ресурсів: Монографія. – Кам’янець-Подільський: ПП Буйницький O.A., 2011. – 704 с.

У монографії проаналізовано та систематизовано дані про найбільш поширені загрози безпеки комп’ютерних систем, про різноманітні технології і засоби захисту інформаційних ресурсів. Матеріали призначені для науковців, фахівців з комп’ютерної безпеки, системних адміністраторів, студентів, які навчаються за інформатичними напрямами підготовки, для викладачів і вчителів інформатичних дисциплін, а також для усіх зацікавлених у захисті власних комп’ютерних даних.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кодирование трехмерных моделей видеокадров в инфотелекоммуникационных системах: монография / В.В. Баранник, В.П. Поляков, А.В. Слободянюк. – Каменец-Подольский: Калиграф, 2011. – С. 212.

В книге рассматриваются направления, связанные с эффективным представлением трехмерных видеоинформационных моделей цифровых изображений. Книга может представлять интерес для специалистов, аспирантов и студентов, проводящих исследования в области систем эффективного кодирования изображений и технологий обработки информации в инфокоммуникационных системах.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Циганівський М.С. Практикум з дискретної математики: навчальний посібник. / М.С. Циганівський, В.С. Щирба. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2011. – 220 с.

У посібнику викладено основні поняття, наведено типові приклади задач і методику їх розв’язання та завдання для самостійної роботи з дискретної математики (розділи “Математична логіка”, “Множини”, “Комбінаторика” і “Графи”. Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямками “Математика” та “Інформатика”.