Кафедра інформатики КПНУ ім. І. Огієнка

Studies in tota vita

Фізико-математичний факультет

 • Сучасні інформаційні технології
 • Сучасні технології програмування
 • Проектування інтерфейсу користувача
 • Сучасні проблеми інформатики
 • Web-програмування та web-сервіси  в освітній діяльності
 • Методика навчання інформатики
 • Методика наукових досліджень
 • Сучасні проблеми комп'ютерного моделювання та інформаці­йних технологій
 • Сучасні операційні системи
 • Історія прикладної математики та інформатики 
 • Моделювання економічних систем 
 • Математичні пакети прикладних програм 
 • Програмні засоби обробки електронної інформації
 • Методика навчання інформатики у ВНЗ
 • Інформаційні технології в освітньому процесі
 • Класична теорія тестів
 • Сучасні теорії тестів
 • Конструю­вання тестів
 • Математично-статистичні методи в освітніх вимірюваннях 
 • Комп’ютерні статистичні пакети 
 • Теорія та практика опрацювання результатів тестування
 • Інформаційно-комунікаційні технології в освіті 
 • Організація моніторинго­вих досліджень
 • Комп'ютерні технології у тестуванні
 • Практикум з розробки прикладних програм
 • Комп’ютерний експеримент в наукових дослідженнях
 • Аналіз даних на комп'ютері
 • Міжнародні вимірювання в освіті
 • Тестування у галузі hr-менеджменту

Педагогічний факультет

 • Інформаційна культура суб'єктів початкової освіти