Кафедра інформатики КПНУ ім. І. Огієнка

Studies in tota vita

Фізико-математичний факультет

Напрям підготовки Інформатика*

 • Дискретна математика
 • Алгоритми і структури даних
 • Організація та обробка електронної інформації
 • Математична логіка та теорія алгоритмів
 • Історія науки і техніки
 • Програмування
 • Архітектура обчислювальних систем
 • Методи обчислень
 • Розробка програм засобами візуального програмування
 • Розв’язування задач підвищеної складності з інформатики
 • Чисельні методи
 • Бази даних та інформаційні системи
 • Основи наукових досліджень
 • Системне програмування
 • Основи UNIX подібних систем
 • Інтегровані системи управління
 • Обробка сигналів
 • Комп'ютерні мережі
 • Розробка програм засобами візуального програмування
 • Основи Інтернет
 • Моделювання економічних, екологічних та соціальних процесів
 • Обчислювальна геометрія та комп’ютерна графіка
 • Захист інформації
 • Теорія систем та математичне моделювання
 • Моделювання динамічних систем з розподіленими параметрами
 • Архітектура ЕОМ
 • Системи та методи прийняття рішень
 • Використання чисельних методів для розв'язування технічних задач
 • Технології тестування програм
 • Основи чисельних методів механіки
 • Програмування для Web-додатків

 

Напрям підготовки: Професійна освіта. Електроніка

 • Інженерна та комп'ютерна графіка
 • Інформатика та обчислювальна техніка
 • Комп’ютерні та інформаційні мережі

Напрям підготовки: Математика*

 • Інформатика
 • Математичне моделювання
 • Методи обчислень
 • Математичне моделювання
 • Інформатика
 • Математичне моделювання
 • Розв’язування задач підвищеної складності з інформатики
 • Основи інформаційних технологій
 • Методи обчислень
 • Основи інформаційних технологій
 • Вибрані питання інформатики
 • Основи комп'ютерного моделювання
 • Викор. обчисл. техн. в навч проц
 • Методика застос комп'ютерної техніки при викладанні предметів шкільного курсу

Напрям підготовки: Фізика*

 • Інформатика
 • Математичне моделювання
 • Розв’язування задач підвищеної складності з інформатики
 • Методи обчислень
 • Основи інформаційних технологій
 • Вибрані питання інформатики
 • Викор. обчисл. техн. в навч проц
 • Методика застос комп'ютерної техніки при викладанні предметів шкільного курсу

 

 

Економічний факультет

 • Інформатика
 • Інформаційні системи та технології

 

Факультет корекційної та соціальної педагогіки та психології

 • Основи інформатики та ОТ
 • Нові інормаційні технології

 

Факультет фізичної культури

 • Комп'ютерна техніка та методи математичної статистики
 • Інформатика і комп’ютерна техніка
 • Інформатика та інформаційні технології (за проф. cпрямуванням)

 

Природничий факультет

 • Нові інформаційні технології
 • Інформатика та системологія

 

Педагогічний факультет

 • Нові інформаційні технології
 • Основи інформатики з елементами програмування
 • Нові інформаційні технології
 • Теоретичні осн. комп. технол (Основи програмування)
 • Методичні аспекти викор. комп. техн.(Методика викл. інформ.)
 • Теоретичні осн. комп. технол (Теоретична інформатика)
 • Теоретичні осн. комп. технол (Основи роботи в операційних системах)
 • Теоретичні осн. комп. технол( Основи програмування)
 • Прикладне застос. комп'ют. технолог (Internet та Intranet-технології)
 • Методичні аспекти викор. томп. техн.(Нові інформаційні технології в поч. школі)
 • Методичні аспекти викор. томп. техн.(ППЗ навч. признач поч. школи)
 • Прикладне застос. комп'ют. технолог.(Комп'ютерна графіка та анімація)
 • Прикладне застос. комп'ют. технолог.(Комп'ютерна інженерія)
 • Теоретичні осн. комп. технол( Основи програмування)
 • Методичні аспекти викор. комп. техн.(Методика викл. інформ.)
 • с/к "Формування інформаційної культури майбутнього вчителя початкових класів"

 

Історичний факультет

 • Нові інформаційні технології
 • Основи інформатики

 

Факультет української філології та журналістики

 • Нові інформаційні технології